Community | Roba pilotes

barnaus Coach, Spain

DESCRIPTION

El joc consisteix en robar pilotes dels altres jugadors i impedir que et robin la teva. No és pot sortir de la línia de 3 punts ni deixar de botar en cap moment.

COACHING POINTS

Objectiu: millorar el bot i escalfar Variacions: es pot decidir que passa amb els que els prenen la pilota. Podem eliminar-los, fer que vagin a llançar fins a ficar-la per poder entrar de nou, fer abdominals o flexions, També podem limitar més el camp i fer-lo dins de la zona només

This practice has no coaching points

PROGRESSION

This practice has no progressions

READ MORE
READ LESS

JOIN SPORTPLAN FOR FREE

  • search our library of 650+ Basketball drills
  • create your own professional coaching plans
  • or access our tried and tested plans

JOIN SPORTPLAN FOR FREE

  • search our library of 650+ basketball drills
  • create your own professional coaching plans
  • or access our tried and tested plans
;

Sportplan App

Give it a try - it's better in the app

YOUR SESSION IS STARTING SOON... Join the growing community of basketball coaches plus 650+ drills and pro tools to make coaching easy.
LET'S DO IT