Basketball Drill Demonstration

Description

El joc consisteix en robar pilotes dels altres jugadors i impedir que et robin la teva. No és pot sortir de la línia de 3 punts ni deixar de botar en cap moment.

 

Coaching points

Objectiu: millorar el bot i escalfar

Variacions: es pot decidir que passa amb els que els prenen la pilota.

Podem eliminar-los, fer que vagin a llançar fins a ficar-la per poder entrar de nou, fer abdominals o flexions,

També podem limitar més el camp i fer-lo dins de la zona només

Created by barnaus, Basketball Coach, Spain

Roba pilotesGamesBasketball Drills Coaching