Volleyball Drill Demonstration

Description

4 genummerde veldjes met elk twee spelers. Doel is om op einde van het spel (10 minuten) op veld 1 te staan. 

Trainer gooit bal in, de spelers van het terrein waarop de bal zou vallen, spelen verplicht twee/drie contacten de bal over. Als er een fout gebeurt, gaat dat groepje er uit en schuift iedereen door. Vb. Groep 2 maakt fout. 2 wordt 5, 3 wordt 2 en 4 wordt 3 en 5 wordt 4

Coaching points

Leukst met reserve groep (en dus 10 man)

Created by Tim, Volleyball Coach, Belgium

2 tegen 2 tegen 2 tegen 22 Warm UpVolleyball Drills Coaching