Basketball Drill Demonstration

Description

Es tracta que tots els jugadors estan repartits per la pista.

L'entrenador dona la ordre de formar grups de x persones.

Han d'aconseguir ajuntar-se amb aquell nombre de persones

 

Coaching points

Objectiu: escalfament o tornada a la calma

Variacions: podem dir que el grup toqui cert color, que posin un cert nombre de mans i de peus al terra,...

Created by barnaus, Basketball Coach, Spain

Formem grupsWarmupBasketball Drills Coaching