Basketball Drill Demonstration

Description

El jugador 1 la passa a 2 i va al con a rebre passe de 3. Quan ha tirar va a l'altre con i rep passe de 2

Rotació: 1-2-3

Coaching points

Objectiu: millorar el tir en moviment i les parades

Created by barnaus, Basketball Coach, Spain

Tir amb joc de peus 3ShootingBasketball Drills Coaching