Rugby Drill Demonstration

Description

Andra centern löper innåt och får bollen av uthalv.

Uthalven lopar runt och får tillbaka bollen.

1 centern löper utåt och skapr luckan. Kommer troligen få den av uthalven.

Coaching points

Viktigt att andra centerna först springer framåt och sedan springer hårt i vinkel innåt för att dra på sig försvarare.

Uthalven måste fullfölja sitt pass och springa för att skapa luckan utåt.

7's switchBacks MovesRugby Drills Coaching