Rugby Drill Demonstration

Description

Uthalven (10) saxar med första centern.

då allternativet att ge bollen eller:

1) Passa flakt pass till andra centern som kommer i vinkel

eller

2 )passa bakom andra centern till fullback som attackerar vidare utåt med support av 2:linjespelaren 

eller

3)blind yttern som fortsätter attackera utåt.

Coaching points

Vår andra center måste börja väldigt långt ut för att skapa lucka mellan sig och första centern.

 

Nyckeln här är att läsa hur de försvarar. Deras andra center i försvar är den som bör avgöra vart bollen skall gå.

Följer deras andra center vår andra center rörelsemönster så skall vi helst vi passa bakom till fullback eller blindytter.

 

stannar försvarande andra center långt ut då kan bästa allternativet vara en flackpass till vår andra center.

Splitt försvarBacks MovesRugby Drills Coaching