Hockey Drill Demonstration

Description

Estafette

- groep in 2 gesplitst --> team geel & team blaw

- dribbels tussen de gele kegels

- indian dribbel bij de blauwe kegels (eerst naar de linkse kegel, terugtrekken en langs rechts de kegels passeren)

- verder lopen naar de oranje kegel, rondje rond de kegel draaien en pas (push) geven naar volgende deelnemer in de rij

DOEL: om ter eerst allemaal terug aan de kegel

 

Eerst 1x laten oefenen daarna wedstrijdje

Coaching points

- juiste positie van de handen

- elleboog vooruit

- bal te hoogte van de linkervoet

Damme beginners 1Hockey Drills Coaching

More Drills