Basketball Drill Demonstration

Description

Es juga un KO però a dues cistelles, és a dir que si t'eliminen en una canvies a l'altra.

Normalment es treballa per temps però podem afefir-hi cert nombre d'eliminacions per acabar-ho

Coaching points

Objectiu: tornada a la calma i millorar tir

Created by barnaus, Basketball Coach, Spain

KO dobleShootingBasketball Drills Coaching