Basketball Drill Demonstration

Description

5 meter uit elkaar 2 ref kegels

6 kleine kegeltjes op rij aan  1ste ref kegel

  1. R kegel oppikken
  2. L kegel neerzetten
  3. heelde rij afwerken

Herhalen maar nu van L naar rechts

Coaching points

  • Bijtrek pas laten gebruiken
  • door laag te blijven is het makkelijker om de kegels op te nemen en terug neer te zetten

Created by Hagens, Basketball Coach, Belgium

Kegelloop: 6 kegel estafetteFootwork and MovementBasketball Drills Coaching