Hockey Drill Demonstration

Description

-3 vs 3 (també pot ser 2 vs 2 o 4 vs 4, depèn del número de jugadors. Si hi ha comodí va amb qui té la pilota però no pot marcar).

-3 minuts de partit. Equip perdedor esprints.

Normes:

 • Es marca a una porteria d’un cantó i després a la del altre canto i així successivament.
 • No es pot repetir porteria.
 • Les cantonades (marcades amb línies discontinues) són per fer reset de porteries. És a dir, si es va allà, no conta com a gol, però pots marcar de nou a totes les porteries, sigui qui sigui qui entri a dins del reset.
 • Els defenses marquen al cantó oposat dels atacants (s'explicarà).

Gols:

 • Puntuació=+1 + Extraball

Coaching points

Atacants:

 • Mobilitat de pilota
 • Aprofitar la superioritat numèrica
 • Give and Go
 • Treball de push
 • Tenir sempre dos passes endavant formant un triangle

Defenses:

 • Defensa conjunta, no anar per lliure
 • Defensa individual (el comodí no pot marcar)

4 porteries + zona de reset.Conditioned GamesHockey Drills Coaching