Basketball Drill Demonstration

Description

Els jugadors es posen en fila i els dos primers tenen pilota.

Llança el jugador 1, si fallla i el jugador 2 la fica elimina el jugador 1. I així successivament

S'acaba quan només queda un jugador per llançar

Coaching points

Objectiu: tornada a la calma i millorar el tir

Variacions: podem fer que el KO sigui revive, és a dir, si eliminen el que t'ha matat pots tornar a jugar.

També podem fer un KO amb 3 pilotes, es a dir que si el tercer la fica elimina els dos de davant seu. 

Created by barnaus, Basketball Coach, Spain

KOShootingBasketball Drills Coaching