Volleyball Drill Demonstration

Description

Blauwe pionnen is door de verplaatsing (--) altijd dezelfde persoon. Ditzelfde geldt voor de rode pionnen. De doorgetrokken pijlen zijn de balbanen.

Coaching points

Rally pass zo brengen dat altijd midden bediend kan worden

Created by Pascal, Volleyball Coach, England

Twee tegen Nul2 Warm UpVolleyball Drills Coaching