Basketball Drill Demonstration

Description

Els jugadors es col·loquen en tres files. La fila del mig té pilota. L'1 la passa a 2 i passa per darrere seu, 2 la passa a 3 i passa per darrere seu. Així successivament fins arribar a la cistella

 

Coaching points

Objectiu: escalfar i millorar passes i finalitzacions

Variacions: podem fer la tornada fent altre vegada argentina o podem fer n 2c1 o un 1c2 (el que tira defensa o ataca)

Created by barnaus, Basketball Coach, Spain

Argentina de 3WarmupBasketball Drills Coaching