Basketball Drill Demonstration

Description

Els equips (poden ser més de dos) estan a la linia de mig camp i tenen una pilota.

L'objectiu és aconseguir el major nombre de punts i per fer-ho s'ha de llançar desde darrere un dels cons que estan repartits a la pista. És un sol llançament, si s'anota s'emporta el con a la seva fila i sino agafa el rebot i la passa al company que espera

Puntuació: Con gran 1 (dins zona)

Con mitjà 2 (fora la zona)

Con oetit 3 (linia de 3)

extra 5 (mig camp)

Coaching points

Objectiu: joc de tornada a la calma i millorar el tir

Variacions: poder fer diversos grups i augmentar el nombre de cons i canviar puntuacions depenen a on volem que treballin

Created by barnaus, Basketball Coach, Spain

Joc de tirShootingBasketball Drills Coaching