Basketball Drill Demonstration

Description

El jugador 1 va cap a cistella i el defensor de 2 va a tapar la penetració.

! decideix que fa en funció del defensor i ho finalitza o la passa a 2

Coaching points

Objectiu: treballar les ajudes i el doblar la pilota

Anotacions: el defensor ha d'estar actiu per poder parar la penetració

Variacions: podem afegir un defensor a 1 però que comenci de darrere el jugador. Així l'objectiu d'aquest defensa es fer la segona ajuda i anar a defensar a 2

Created by barnaus, Basketball Coach, Spain

Ajudes defensives 12 v 1Basketball Drills Coaching