Rugby Drill Demonstration

Description

Uthalven saxar med första centern.

Förtsa centern springer hårt mot motståndar uthalven.

Där saxar hon med klunghalven. som tar luckan eller passr till en fri uthalv.

Coaching points

Nyckeln är att centern tar en hår löpning och ser bestämd ut och att klunghalven står på benen vid första passet.

 

Klungan får gärna wheela klungan höger upp.

7's klunghalv loppBacks MovesRugby Drills Coaching