Volleyball Drill Demonstration

Description

  1. Twee spelers vertrekken aan het net
  2. Speler 1 met bal doet een tussentoets en toetst de bal dan diep in het veld.
  3. Wanneer de bal vertrekt (of bij tussentoets) vertrekt speler 2 om de bal in te spelen. 
  4. Speler 1 doet terug tussentoets en slaat de bal in het net. 
  5. Ondertussen is speler 2 terug aan het net, schept de bal uit het net voor zichzelf
  6. Speler 2 doet tussentoets en speelt dan bal achteruit

Coaching points

  • Bal in het achterveld moet 'moeilijk' zijn. Speler 2 mag niet op gemak naar daar joggen. Dus ook niet te vroeg vertrekken. 
  • Goed laag zitten om bal uit het net te scheppen

Created by Tim, Volleyball Coach, Belgium

Bal uit het net halen9 Conditioned gamesVolleyball Drills Coaching