Volleyball Drill Demonstration

Description

Een speler gooit heel de tijd ballen rechtdoor. Twee spelers werken. Doen een verplaatsing schuin achterwaarts en spelen dan de bal perfect in. 

Ook eens wisselen van kant. Na gooien overgaan naar licht floatslag

Coaching points

Benen werk. 

Tempo

 

Created by Tim, Volleyball Coach, Belgium

balinspelen na verplaatsing3 Grass rootsVolleyball Drills Coaching