Volleyball Drill Demonstration

Description

Per 4 waarvan twee werken, twee aangeven. Bal 1 is technische aanval, Bal 2 is een tipbal (easy) dan gaat speler andere kant op diep, technische aanval van de tweede aanvaller gevolgd door tipbal. Dan nieuwe speler

Coaching points

Bal controle!

Laag zitten in defense en niet slaan op de bal

Created by Tim, Volleyball Coach, Belgium

Balcontrole (Jappie)3 Grass rootsVolleyball Drills Coaching