Basketball Drill Demonstration

Description

<ol><li>starten in het midden</li><li>bijtrekpas naar kegelronde 1 met gezicht naar het midden</li><li>eens rond keren zodat je kegel ronde 2 bijtrekpas doet met gezicht naar buiten toe</li></ol>

Coaching points

<ul><li>steeds laag zwaarte punt houden</li><li>kort en hoekig keren dat je een vierkant loopt en geen 2 cirkels</li></ul><p> </p><p> </p>

Created by Hagens, Basketball Coach, Belgium

kegelloop: 8-lopenFootwork and MovementBasketball Drills Coaching