Basketball Drill Demonstration

Description

1 i 2 ataquen.

Es col·loquen en rombe i quan el defensor de la pilota vol, la passa a un atacant i ataquen 2c1. El passador ha d'intentar arribar a generar un 2c2.

Coaching points

Objectiu: millorar l'atac amb avantatge i millorar la defensa amb desaventatge.

Variacions: podem fer que el defensor toqui la paret o que els atacants hagin de donar la volta a algun con

Created by barnaus, Basketball Coach, Spain

Rombe 12 v 1Basketball Drills Coaching

More Community 2 v 1 Drills