Basketball Drill Demonstration

Description

Els jugadors es posen en forma de quadrat i fan el següent moviment,

- 2 la passa a 4 

- 4 la passa a 1

- 1 la passa a 3 que haurà tallat per poder rebre i fer una entrada

Rotació: girar a la dreta: 1-2-3-4

Coaching points

Objectiu: finalitzacions amb entrada despres de passe

Variació: podem fer que el jugador que la passa per fer l'entrada, la pasi abans i juguin un 1c1 ràpid

Created by barnaus, Basketball Coach, Spain

Quadrat amb entrada1 v 1Basketball Drills Coaching