Web Videos

Answers

Community Drills

Partit amb inici a bandes

-4 vs 4.-Partit amb possessió en atac: si es marca a porteria gran, bola nova (que passa l’entrenador a un dels dos costats (atacs per banda)-L’equip ...

Canvi de quadrats

-2 minuts per partit.-2 equips, partit de posició-Gols:Cada canvi de quadrat és un gol (+1) . No es poden fer passes en diagonal, només en vertical i ...

Canalització

-Passada al davanter. Atac 1 vs 2. El davanter ha d’aconseguir marxar cap una dels dos costats.-Li defensen 2 defensors, un esta més avançat que l’alt...