Volleyball Drill Demonstration

Description

Beide helften doen identiek, een grote groep doorschuiven. 

  • Opslag, receptie, pas aanval in de straat.
  • Na de opslag gooit de opslaggever een hoge bal in ronde de driemeter aan het team aan de eigen kant. Passeur geeft hier direct pas op, aanval in de straat en doorlopen. 

Coaching points

Waarom? Pas op mindere receptie goed krijgen. Dus we doen dat ook direct met vaste passeurs

Created by Tim, Volleyball Coach, Belgium

Setting op mindere bal10 Setting DrillsVolleyball Drills Coaching