Volleyball Drill Demonstration

Description

Defense door de aanvaller naar passeur, passeur speelt terug naar 6, inspelen en dan diagonale aanval. Na aanval direct doorlopen want die moet de bal naar 6 terug inspelen!. 

Opwarming met 6Volleyball Drills Coaching

More Drills