Volleyball Drill Demonstration

Description

Middens starten in centrum net.

eerste verplaatsing is naar links daar slaat de C bal rechtdoor (steek) na het landen terug naar centrum en daar vandaar naar rechts voor blokkering nek.

beide kanten 4 x (totaal 8 bloks)

ieders 3 rondes

Coaching points

Voorspanning op benen.

steek = stap met links en dichtspringen ( niet inveren na de stap)

Nek = stap met rechts en dichtspringen (niet inveren na de stap)

handen vroeg over het net en niet alleen opzij. Buikspieren aanspannen en handen zo lang mogelijk over het net laten staan.

Created by Pascal, Volleyball Coach, England

Blokkering middens voor nek en steek8 Block DrillsVolleyball Drills Coaching