Football Drill Demonstration

Description

Thời gian 10-15 phút. Marker thấp 16 và 4 marker ở giữa cao. xếp như sơ đồ hình bài tập. Bóng mỗi hàng 1 quả và 1 quả bóng ở giữa đặt trên marker thấp.

Coaching points

Hướng Dẫn:
- làm dẻo và khởi động tại chỗ và căng cơ nhự ( 5 phút ) không tính thời gian khởi động tại chỗ và căng cơ nhẹ.
- chia làm 4 hàng chia đều, nếu học sinh ít thì chi làm 3 hàng ( thành hình tam giác. )
- tất cả các vđv cầm bóng trên tay, di chuyển, sức nhanh lên marker cao rồi vòng về đưa cho bạn. vđv thứ 2 tiếp tục như vậy.
- khi vđv cuối cùng thực hiện xong, sẽ đăt bóng chết ở hàng mình. và ở các hàng hãy cử 1 bạn đá bóng chuẩn nhất. đá bóng chúng bóng ở giữa sân.
- đây là cuộc thi nên vđv phải thật nhanh, hàng nào đá chúng bóng ở giữa sẽ là người chiến thắng. các hàng còn lại sẽ bị phạt theo quy đinh của HLV.

HLV chú ý:
- HLV cố gắng tạo không khí sôi nổi và vui vẻ, nhưng phải thật chuyên nghiệp.
- HLV hướng dẫn vđv đặt bóng tránh marker để đá chúng quả bóng ở giữa sân.
- sẽ có video mẫu và sơ đồ bài tập ở dưới HLV tham khảo.

Sức nhanh và đá bóng chúng đíchFootball Drills Coaching

More Drills