Football Drill Demonstration

Description

15' TEHNIKA-PASIRANJE SA ZAVRŠNICOM

15' ZAVRŠNICA-NAKON DUGE LOPTE I CENTARŠUTA

7.POVRATNA+OKRETANJE STRANEFootball Drills Coaching

More Drills