Drills

Bankbal

category: 217-komen-tot-doelschot-voorkomen-doelschot

Partij A staat opgesteld achter een bepaalde lijn(volleybalveld). Enkele spelers van hen fungeren als keepers. Anderen trachten voor een volgende lijn...

Bal Over De Lijn

category: 217-komen-tot-doelschot-voorkomen-doelschot

Twee ploegen ieder op een eigen helft. Middellijn is een lijn. Men tracht de bal zodanig over de lijn door te werpen dat hij over de achterlijn gaat. ...

Matbal Met Neutrale Keeper

category: 217-komen-tot-doelschot-voorkomen-doelschot

Binnen een speelveld staan twee partijen.Midden op het veld ligt een mat met een neutrale keeper erop. Daarom heen is een neutrale zone. De balbezitte...

Schiettent

category: 217-komen-tot-doelschot-voorkomen-doelschot

Op banken midden op het speelveld liggen medicine ballen. Twee partijen proberen de ballen eraf te gooien. Wie gooit de meeste ballen eraf ?

Community Drills

Komen tot doelschot

eerst:van de hoek gooien naar de opbouw,achter de opbouwer langs en gooien op het doel later:gooien naar opbouw,opbouw instartenbal ontvangen en schij...