Handball Drill Demonstration

Description

De spelers gaan in de cirkel staan, naast elkaar, handen vast. Een speler tracht een speler die tevoren aanwijst te tikken. De kring beweegt zo dat de speler buiten bereik van de tikker blijft.

variaties
- wisselen van tikker na elke keer tikken
- wisselen na max. 3 min.
- cirkel groter of kleiner maken.

The Drill is often used with

cirkel vangen113 trekken/duwenHandball Drills Coaching