Handball Drill Demonstration

Description

Pass A-B1 die ruimte maakt naar links. Pass B1-C die dreigt tussen (1e en) 2e verdediger. B1 trekt zich terug en komt met boog in naar midden. Pass C - B1 die verdediger 1 bindt en de CS aanspeelt. Idem op rechts.

Coaching points

Twee manieren om de CS te verdedigen: - achter de CS gaan staan, 1 hand in de rug en de andere hand tussen de handen van de CS en zo met 'derde' hand de pass naar CS bemoeilijken of verhinderen. - voor de CS blijven, 1 hand achterwaarts om voeling met CS te houden en de ander hoog om passes te verhinderen.

Progression

Bedoeling is : trainen van het verdedigen van de CS! Eerst bijna vanuit stilstand oefenen. Daarna steeds de CS 1 kant uit laten draaien, daarna de andere kant oefenen en ten slotte vrije opdracht van de CS. Beslissingstraining: schot B1 en B2 indien verdediger 1 niet uitstapt - dan defensief blok van verdedigers 1 of aanspelen CS als verdediger 1 wel stapt.

The Drill is often used with

Prev Next
Feint + shoot or Feint + pass to pivot Drill Thumbnail
View this drill

Feint + shoot or Feint + pass to pivot

Shooting with large groups 2 Drill Thumbnail
View this drill

Shooting with large groups 2

Shoot or feint + shoot or pass Drill Thumbnail
View this drill

Shoot or feint + shoot or pass

blokken en verdedigen CS562 complexe schottrainingHandball Drills Coaching