Handball Drill Demonstration

Description

Zeer kleine ruimte, frontaal met de over de borst gekruiste armen tegen elkaar botsen zachtjes beginnen, steeds iets feller.
Elkaar GEEN pijn doen.


variatie :
- hinkelend elkaar uit balans brengen, degene die met twee voeten de grond raakt is af.
- uit een beperkte ruimte duwen. Wie blijft over ?

Coaching points

geen

The Drill is often used with

Prev Next
ball transportation Drill Thumbnail
View this drill

ball transportation

Rob the treasure Drill Thumbnail
View this drill

Rob the treasure

get the treasure Drill Thumbnail
View this drill

get the treasure

Relay with blocking Drill Thumbnail
View this drill

Relay with blocking

botsauto's113 trekken/duwenHandball Drills Coaching