Handball Drill Demonstration

Description

5 links en andersom is 5 rechts

alles in beweging en let op wat er om je heen gebeurt in de verdediging De verdediging zal reageren en ook fouten maken. 

Autosave 63923581Handball Drills Coaching

More Drills