Handball Drill Demonstration

Description

B spelen bal rond en proberen CS W1 te bereiken.
R1 en R2 stappen uit op hun opbouwers en daarna snel terug om CS W1 af te schermen.

Coaching points

- bij beweeglijke cs blijf achter de cs, hand die kortst bij verdediger is tussen armen CS houden, armen wijd, voet richting eigen opbouwer.
- bij statische cs : blijf er voor
- bij li handige cs : ga er zo achter staan dat jouw rechterhand tussen de handen van de cs is
- bij re handige cs andersom. (3e hand verdedigen)
- bij duels als de cs de bal kan ontvangen : pogen de bal te spelen
- tegendruk geven
- handen in de rug : tegenhouden/begeleiden

The Drill is often used with

Prev Next
328 blocking ball and attacker's ways Drill Thumbnail
View this drill

328 blocking ball and attacker's ways

328 blocking ball and attacker's ways Drill Thumbnail
View this drill

328 blocking ball and attacker's ways

328 blocking ball and attacker's ways Drill Thumbnail
View this drill

328 blocking ball and attacker's ways

328 blocking ball and attacker's ways Drill Thumbnail
View this drill

328 blocking ball and attacker's ways

afschermen balwegen - uitstappers328 naar buiten dringen aanvaller/blokkeren bal- en loopwegenHandball Drills Coaching