Handball Drill Demonstration

Description

5 atacants situats en 5 cons (F) vs 3 defensors.

No pot haver-hi dues persones al mateix con (F).

Haig de passar sense que em toquin.

Haig de desmarcar-me ocupant les zones lliures.

Els cons (F) es poden moure per variar l'espai de joc.

Autosave 72199167Handball Drills Coaching

More Drills