Handball Drill Demonstration

Description

Tikker tracht spelers te tikken.
Je bent vrij als je in een hoepel staat.
Er mag slechts 1 speler in een hoepel staan.

Coaching points

letten op TOTALE beweging, globale correcties
Let op :
-Romp rechtop
-actieve armen :haakse ellebogen
-Harmonie : armen + benen
-Alles in de richting waar men heen wil : dus voeten, knieen, armen in een en dezelfde richting

The Drill is often used with

Prev Next
111 running/jumping/moving Drill Thumbnail
View this drill

111 running/jumping/moving

hoop course Drill Thumbnail
View this drill

hoop course

hoepel tikkertje111 loopvormen/springenHandball Drills Coaching