Handball Drill Demonstration

Description

Werktijd : 30 tot max.45 sec.
Rusttijd : 15 tot 30 sec.


Station 1:
Keeper springt vanuit hurkzit op een kleine bank of kast. daarna. beidbenig op een springplank en probeert in de afsprong met beide handen de onderkant van de basket aan te raken. bank of kast, springplank

Station 2:
Keeper komt vanuit rugligging omhoog en werpt een med.bal tegen de wand. med.bal

Station 3:
Keeper maakt in hurkzit met med.bal boven het hoofd houdend kleine zijwaartse sprongen van doelpaal naar doelpaal. doel of paaltjes, med.bal

Station 4:
Keeper staat 3 meter met de rug voor de wand, werpt een bal door de gespreide benen, draait zich en probeert de bal onder controle te krijgen. bal

Station 5:
Vanaf de 6-meter lijn werpt de keeper een bal tot bij de middel- lijn en probeert hem dan zo snel mogelijk onder controle te krijgen. voordat de bal 2x de grond aanraakt. bal

Station 6:
Keeper kruipt door het eerste kastdeel en springt over het tweede deel in spreidsprong. 2 kastdelen

Station 7:
Keeper maakt vanuit zijwaartse beweging in wissel voetafweer links en rechts.
.
Station 8:
Keeper staat in doel. houdt zich met beide handen aan de doellat vast en slingert afwisselend het rechter en linkerbeen naar de doelbovenhoek. doel

Station 9:
Keeper houdt een been op de bok en springt met het andere been om de bok, na iedere keer been wisselen. bok

Station 10:
Keeper werpt vanaf merklijn een bal tegen de wand, springt tot de volgende merklijn en probeert de bal zo snel mogelijk onder controle te krijgen. bal

The Drill is often used with

Prev Next
615 goal keeper : exercises Drill Thumbnail
View this drill

615 goal keeper : exercises

615 goal keeper : exercises Drill Thumbnail
View this drill

615 goal keeper : exercises

goalkeeper drill Drill Thumbnail
View this drill

goalkeeper drill

615 goal keeper : exercises Drill Thumbnail
View this drill

615 goal keeper : exercises

circuit keepers615 keeperstraining : oefeningenHandball Drills Coaching