Handball Drill Demonstration

Description

Rondspelen aanval
2,3,4 kiezen aanzetten op rood 1,2 of 3.
Deze verdedigers maken keuze : wie stapt uit op aanvallers en wie schermt cs groen 1 en 2 af ?

variatie
- eerst duidelijk instarten naar links of naar rechts
- om en om links en rechts instarten
- keuze aanvallers op wie men aanzet
- aanzet ergens er tussenin

Coaching points

- vroegtijdig keuze maken
- verdediger bij wie de cs staat neemt de beslissing tot info roepen
- korte heldere kreten afspreken die altijd dezelfde zijn

- afschermen cs er voor bij statische cs
- er achter bij beweeglijker type
- altijd 1 hand contact in de rug, andere hand voor cs : ooghoogte, tussen handen (3e hand verdedigen)

The Drill is often used with

Prev Next
No pass to Green Drill Thumbnail
View this drill

No pass to Green

Team defence - Both sides Drill Thumbnail
View this drill

Team defence - Both sides

3 vs 3 - Defence Drill Thumbnail
View this drill

3 vs 3 - Defence

Go to every other ball Drill Thumbnail
View this drill

Go to every other ball

overgeven/overnemen531 overgeven/overnemenHandball Drills Coaching