Football Drill Demonstration

Description

Udvikling
Lære at spille i de "små rum" modtage bolden og komme til afslutning, efter man er trukket fri af sin modstander.

Beskrivelse / Nøglepunkter
Der er 2-3 spillere ved position 2 og 5-7 ved position 1.
Når (2) laver 1-2 kombination, køre modsatte bane og sådan skifter det mellem Venstre og Højre bane.
I højre bane afsluttes der med højre ben og modsat i venstre bane.


Spiller 1 starter med at drible frem mod "Det kompakte forsvar" i god tid, spiller han sin offensive spiller som tilbyder sig (2), denne deltager i en 1-2 kombination og spiller bolden ind i et frit område, hvor spiller 1 igen opfanger bolden (3) og dribler/finter sig gennem det "det lille rum" med passive forsvarespillere og kort herefter afslutter hårdt (4).
Der er byttes ved at Når (2) har været med i en kombination, så går denne om bag rækken i den bane han deltog i, ang. kombinationen.
Når (1) har afsluttet går denne over i modsatte banen og står som "position 2" der.

Materialer
20+ x kegler
Alle har en bold

Nøgleemner
- Kig op/Orientering
- Timing
- Kombination
- Kvalitet i afslutningen
- Offensiv ben/luk op
- Kommunikation
- Bold kontrol
- Skærm bolden/krops positionering (bold/modstander)
- Finte/Drible

Coaching points

Instrukstionsmomenter
- Spil med fjerneste fod.
- Kvalitet i dribling/finte og 1-2 kombination.
- Spænd op i foden ved afslutning.
- Orientering/kommunikation, hvor og hvornår spiller jeg manden (timming).
- Brug armene/kroppen til at skræme bolden.
- Hvor er bolden i forhold til passiv forsvar.

Opspil gennembrud sidste 1/3 "små rum"Crossing and FinishingFootball Drills Coaching