Football Drill Demonstration

Description

De bal wordt gedribbeld richting de verdediger die op 1 lijn staat. De bedoeling is langs de verdediger te komen en door de eerste poortjes te komen. Daarna schiet je van de zwarte poortjes, wanneer je gescoord hebt, ga je de tweede keer van de blauwe poortjes en tenslotte van de oranje poortjes. Wie dat als eerste lukt om van daar te scoren, wint.

Coaching points

- Schieten

- Dribbelen

- Langs een verdediger komen.

De dribbel en het afmakenShootingFootball Drills Coaching