Rugby Drill Demonstration

Description

Per 3 in één lijn opgaan.

Schuin terug keren raar de baseline, blijven naar voor kijken.

Volgende 3 menemen naar voor.

Gebruik van: ready,ready,go.

Defence drill 1Defensive PatternsRugby Drills Coaching