Hockey Drill Demonstration

Description

Oefening oranje: Basistechnieken. Pushen, flatsen, stoppen. Speel aan het begin van de training goed in. Probeer deze oefening ook in beweging te laten doen.

Oefening rood:
Trainer (geel) staat in het midden en gooit iedere keer een bal de cirkel in. Daarbij noemt hij/zij het aantal spelers van blauw en het aantal spelers van rood die het veld in mogen. De aanval gaat net zo lang door todat er gescoord is of de bal buiten het vak is.

Oefening blauw: Partijspel. Maak twee gelijkwaardige teams (zie coaching points).

Oefenen van de strafcorner.

Coaching points

- Als je merkt dat kinderen verveelt raken, probeer de oefening dan zelf uitdagender te maken. 

- Probeer bij iedere spelvorm (dus met partijtjes en balbezit) de 3 seconderegel in te voeren. Dus de spelers hebben max. 3 seconde om de bal te nemen, anders gaat hij naar de tegenpartij. Dit dwingt hen om sneller te handelen.

Jongste Jeugd week 1 (training 2)Practices For JuniorsHockey Drills Coaching