Hockey Drill Demonstration

Description

Oefening blauw: Basistechinieken. Maak drietallen. Twee bij de ene pion, één er recht tegenover, bij de andere pion. Je geeft de pass en loopt vervolgens achter je eigen bal aan. De kant waar twee spelers staan, start dus met de bal.
Start met pushen, daarna forehandflats, vervolgens backhandflats en tot slot  de forehandslag. Let ook op de techniek bij het stoppen van de bal.

Oefening rood: Speler geel start met een pass richting speler blauw. Hij/zij neemt de bal, maakt een korte slalom om de pionnen en schiet op doel. Als hij/zij scoort, ontvangt hij/zij een harde geflatste bal van speler rood. Speler blauw tipt de bal vervolgens in het doel. Let op: Als speler blauw bij het eerste schot niet scoort, mag hij/zij niet doorlopen voor de tip. 

Oefening oranje: 
Partijtje op een kwart veld met twee doelen. Let goed op de drie-seconde-regel (zie Coaching Points).

Oefening grijs: Oefenen van de strafconer. Train ook verschillende varianten, maar besteed de meeste aandacht aan een goed aangeef en stop.

Coaching points

- Als je merkt dat kinderen verveelt raken, probeer de oefening dan zelf uitdagender te maken. 

- Probeer bij iedere spelvorm (dus met partijtjes en balbezit) de 3 seconderegel in te voeren. Dus de spelers hebben max. 3 seconde om de bal te nemen, anders gaat hij naar de tegenpartij. Dit dwingt ze om sneller te handelen.

Jongste Jeugd week 3 (training 2)Practices For JuniorsHockey Drills Coaching