Volleyball Drill Demonstration

Description

Het verloop van de bewegingen in de verdiging.

- per 2

- elk 10 ballen dan wisselen van plaats

 

A slaat eerst op de bal. B doet zijn loopbeweging naar achter. Wanneer B op zijn plek staat smasht A de bal op B.  B blijft op tempo 3 staan en mag vertrekken wanneer deze ziet dat A zijn tipbeweging doet. A tipt de bal op ongeveer de 3m lijn. 

*idem voor postr 4-5

C wijst voor het slaan op de bal de richting waar hij gaat spelen. D doet een crossbeweging naar R of L. Daarna smasht C de bal en D brengt deze terug naar C. D komt terug naar zijn middenpositie en C gooit nu de bal hoog en ver (mag voorbij de achterlijn) en D gaat deze proberen omhoog te spelen.

 

 

Coaching points

- defensehouding

- snelheid v/h bewegen

- gericht slaan

- haalbare ballen

Created by tijo, Volleyball Coach, Belgium

130815_oef2_Verdedigingsbeweging_TijoV5 DrillsVolleyball Drills Coaching