Volleyball Drill Demonstration

Description

De blauwe pionnen is elke keer dezelfde persoon door middel van het doordraaien nadat je de bal hebt geraakt. Hetzelfde geldt voor de rode pionnen. De getallen in de bal zijn gespeelde ballen. De getallen zonder naam (stippellijn) zijn verplaatsingen

Coaching points

Bal die gepasst word moet zo in de handen liggen dat je midden kunt bedienen. Na de gespeelde bal (5) en de verplaatsing (6) zal het weer van vooraf doorgaan. De bal die over het net word gespeeld (5) variatie in brengen om balvaardigheid te vergroten. Verplaatsing mag onder het net door.

Dit kan met 5 tweetallen op 1 veld - Alleen wanneer er door iedereen een bepaalde mate van controle over bal en techniek is.

Created by Pascal, Volleyball Coach, Netherlands

Twee tegen nul Warming-up2 Warm UpVolleyball Drills Coaching