Volleyball Drill Demonstration

Description

Goede opwarming, je moet bij de les blijven. Goed voor communicatie!!!

4 tallen aan beide zijde van het volleybalnet (kan ook met 5 , is wat rustiger). Linksachter, midvoor, rechtsvoor en 1 in de wacht. De rechtsvoor heeft bal (aan beide kanten van het veld dus). De bal wordt tegelijk op de linksachter (over het net) gespeeld. Deze doet receptie naar de midvoor. De midvoor geeft set-up achterover. Degene die in de wacht stond maakt aanvalspas en speelt bal over net naar de receptiespeler aan de andere kant.

Variant. Steek er aanvalsslag bij uit stand, dan uit sprong. Bij een aanval en defense laat je de passeur een tussenpas uitvoeren en zich ondertussen omdraaien zodat pas voorwaarts kan en er kan gecorrigeerd worden met tussenpas

Coaching points

  • Communicatie!
  • De minuut

Created by Tim, Volleyball Coach, Belgium

Doorspelen2 Warm UpVolleyball Drills Coaching

More Community 2 Warm Up Drills