Basketball Drill Demonstration

Description

  • 4 korven op onderling 20 m
  • 2 teams
  • 1 bal

Scoren mag in elke korf, echter nooit 2 keer schot naar de zelfde korf

Coaching points

  • Enkel scoren op schot
  • 3 punten punt voor schot uit beweging
  • geen inlopers
  • rest korfbal regels blijven gelden

Created by Hagens, Basketball Coach, Belgium

passing/shot: 4 korven spelShootingBasketball Drills Coaching