Basketball Drill Demonstration

Description

El defensor la passa a un jugador a 45º

Aquest la passa a 1 que començara un 1c1 contra el defensor que despres de passar-la haurà pujat a defensar la sortida de 1

Variació: podem fer que el que rep el primer passe també ataqui i per tant sigui un 2c1 sense bot amb obligació de fer el primer passe a 1

Coaching points

Objectiu: millorar la col·locació d'arribada de l'1c1

Atacar ràpid un 1c1 amb avantatge

Created by barnaus, Basketball Coach, Spain

1c1 desde linia de fons amb moviment 31 v 1Basketball Drills Coaching